İç Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu

Türkiye'de üretilen malı kullanınız!

Mali Af Çıkarılmalı Ve Her Sektöre Destek Verilmeli

İÇASİFED: MALİ AF ÇIKARILMALI VE HER SEKTÖRE DESTEK VERİLMELİ
İç Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (İÇASİFED) Genel Başkanı Mehmet Akyürek, tüm ülkeleri olduğu gibi Türkiye’yi de derinden etkileyen koronavirüs salgını ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recap Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kapsamlı eşgüdüm değerlendirme toplantısında alınan ve açıklanan kararları değerlendirdi. Virüsün önlenmesi ve tedavisi için gereken tedbirlerin zamanında alınmasının riskleri bir ölçüde azalttığını belirten Akyürek, “İş dünyasını yakından ilgilendiren kararlar sevindiricidir.” dedi.
İÇASİFED Genel Başkanı Mehmet Akyürek, kendisi ve Federasyona bağlı bazı dernek başkanlarının alınan kararlara eklenmesini istedikleri önerileri şöyle sıraladı:
MEHMET AKYÜREK
-2020’yi de içine alan mali af çıkarılmalı ve 2021’den sonra (olağanüstü haller dışında) kesinlikle af çıkarılmayacağı kararı alınmalıdır.
-Yüzde 18 olan KDV oranı tüm sektörler için yüzde 10’a indirilmelidir.
-500 TL’lik konut alımında yüzde 10 peşinat iş yeri edinmede de uygulanmalı ve 1.000.000 TL’ye kadar ki alımlar için de yüzde 10 peşinat uygulaması getirilmelidir.
-KOBİ’lerin bilançoları devlet desteği ile bedelsiz olarak bağımsız denetim şirketlerine inceletilerek şeffaf, uluslararası standartlara uygun hale getirilmeli. Böylece bu işletmelere piyasada uygulanan kredi faiz oranlarından daha düşük oranda kredi kullanma imkanı sağlanmalıdır.
-KOBİ’lere özel 10 yıl vadeli kredi oluşturulmalıdır.
OSİAD BAŞKANI SÜLEYMAN EKİNCİ
-İmalat sanayinde uzaktan çalışma yöntemi mümkün değildir.
-Bir süre sonra sanayide çarklar durma noktasına gelecek ve maaş ödeme zorluğu yaşanacaktır. Bu bakımdan işsizlik fonunun devre sokulması şarttır.
-Sanayici işçi çıkarmaya başlarsa telafisi olmayan hasarlar oluşur.
ANGİAD BAŞKANI SERHAN YILDIZ
-İşletmelerin KOSGEB’e olan geri ödemeleri düzenlenmelidir.
-İşletmelerin üzerinde en büyük yük olan elektrik giderleri belli kriterlerle desteklenmelidir.
TABİD BAŞKANI NURAY BAŞAR
-Hizmet sektörü çok zor durumda. Mesela sahibi olduğum ajans ile çalışan birçok müşteri eylüle kadar ara verelim diyor.
-SGK stopaj ötelenebilir.
-10 sektöre verilen destek tüm sektörlere yayılmalıdır. Hatta işçi çalıştıran her yere.
KAİSDER BAŞKANI GÖKNUR ATALAY
-Vergi oranları iyileştirilmeli
-Küçük ve orta ölçekli firmaların borçları yapılandırılmalıdır.
-Zorunlu izinlerde SGK ödemeleri alınmamalıdır.
-Etkilenen sektörlere 6 ay KDV muafiyeti getirilmelidir.
-İşçi çıkarmalarına tazminat desteği, işçi çıkarılmasın deniyorsa ücret desteği sağlanmalıdır.
-Kredilere ulaşım kolaylaştırılmalıdır.
-Avrupa ve ABD’de olduğu gibi işverene nakit desteği verilmelidir.
-İmalat sektörünün yanında hizmet sektörleri de desteklenmelidir.
KİKAD BAŞKANI GÜLİZ ARIKOĞLU
- 2017-2019 yılları için teşvik belgeli yatırımlarda uygulanan %100 vergi indirim oranı 2020- 2022 yılları arasında yapılan yatırımlar içinde uygulanmalı ve yatırım teşvik uygulaması genişletilmelidir.
-Ödemesi ötelenen tüm vergi ve SGK primlerinin beyanları da iki ay ötelenmeli ve bununla birlikte ötelemenin tüm sektörleri ve vergileri kapsaması sağlanmalıdır.
-İdari sebeple kapatılan işyerleri için istihdamı koruma şartı 3 ay süreyle sınırlandırılabilir
-Covid-19 mücadelesi esnasında üretimin devam edebilmesi için organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere tüm üretim işletmelerinde testler ivedilikle yapılmalıdır. 5-KOBİ’ler için bağımsız denetim standartları ve bağımsız denetçi sorumlulukları esnetilmelidir.
BESİYAD AHMET MÜNİR YAŞAR
-Toplu izin tarih aralığı Nisan’dan değil, Mart 15’ten başlatılmalıdır.
-SGK İşveren payları salgın hastalığın etkileri geçene kadar en azından 4 ay boyunca tahakkuk ettirilmemelidir. (Erteleme değil, hiç alınmamalıdır.)
-Kredi kartı dahil tüm banka borçlarının ödemeleri faiz dahil 3 ay ötelenmelidir.
-Kira stopajları 3 ay süresince tahakkuk ettirilmemelidir. (Erteleme değil, hiç alınmamalıdır.)
-Kısa çalışma ödeneği %60’tan %80’e çıkarılmalıdır.
-Uzaktan çalışma modelinde bu dönem için yazılılık şartı kaldırılmalıdır.
-Ücreti brüt 6 TL olan çalışanlar için kısmi ücretli izin formülü getirilmeli; 3 aylık dönemle sınırlı olmak üzere izne çıkarılanların ücretleri 6 TL ile sınırlı tutulmalıdır.
-Serbest çalışan avukat, doktor, mali müşavirlerin KDV, muhtasar, stopaj dahil tüm vergi ödemeleri 3 ay boyunca ötelenmelidir.
KEMAL BEREKET (İÇASİFED YÖN. KUR. ÜYESİ)
-Küçük ve orta işletmelerin büyük şirket ve devletten alacağı olan paralar ertelenmemeli ve piyasaya nakit akışının kesilmesinin önüne geçilmelidir.
-Bu dönemde ödeme yapılmaz anlayışından vazgeçilmeli ve moral pompalanmalıdır.

İÇASİFED

İç Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu Uzay Çağı Cad. No : 50/A Ostim Yenimahalle Ankara