İç Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu

Türkiye'de üretilen malı kullanınız!

İÇASİFED 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

Değerli Üyemiz / Ziyaretçimiz 

İç Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (“İÇASİFED”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem veriyoruz. 

İÇASİFED olarak zaman zaman gönderdiğimiz güncel yayınlarımız, bilgilendirme bültenlerimiz, etkinliklerimiz ve projelerimiz hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişileri iletişim listelerimize eklemek ve kendilerine belirtilen kapsamda elektronik iletiler gönderebilmek için ilgili kişilerin bir takım kişisel verilerini toplamamız ve işlememiz gerekmektedir. Sizi bu kapsamda toplanacak ve işlenecek kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) madde 10 uyarınca bilgilendirmek isteriz. 

Veri Sorumlusu Kimdir? 

Tarafınıza ait Kişisel Veriler, veri sorumlusu sıfatıyla İÇASİFED tarafından bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenecek ve gerekli durumlarda üçüncü kişilere aktarılabilecektir. 

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz? 

Bu Aydınlatma Metni, tarafınıza ilişkin ad, soyad, cep telefon numarası, e-posta, çalışılan kuruma ilişkin bilgiler, federasyon ve dernek bilgileri, işyeri adresi ve ilgili kurumdaki pozisyonunuz ve Çalışma kapsamında tarafımıza sağlamakta olduğunuz diğer kişisel verilerinizin (bundan sonra “Kişisel Veri” olarak anılacaktır) işlenmesi hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. 

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hangi Hukuki Nedenlerle İşliyoruz? 

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla KVKK madde 5/2 (c) uyarınca veri sorumlusu olarak tarafınızca doldurulacak olan iletişim formunun gereklerinin yerine getirilmesi kapsamında sözleşmenin ifası hukuki sebebi ile işlenecektir: 

● İÇASİFED’in iletişim listelerinde yer almayı isteyen kişilere ilişkin sistemli, yönetilebilir ve güncel bir veri tabanı oluşturulması, 

● Güncel yayınlarımız, bilgilendirme bültenlerimiz, etkinliklerimiz ve projelerimiz hakkında size bilgi verebilmek, sizleri etkinliklerimize davet edebilmek ve kutlama ve temenni amaçları ile İÇASİFED tarafından elektronik iletişim adreslerinize elektronik ileti gönderilmesi. 

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise yukarıdaki amaçlarla KVKK madde 6/2 uyarınca açık rızanıza dayanarak işlenecektir. 

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarabiliriz? 

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz yalnızca yukarıda belirtilen işleme amaçlarının yerine 1 getirilebilmesi için gerekli olduğu ölçüde KVKK madde 8 uyarınca yurt içinde bulunan üçüncü kişi iş ortaklarımız, avukat, mali müşavir, denetçiler ile elektronik ileti gönderim hizmeti veya bulut bilişim hizmeti aldıklarımız dahil olmak üzere hizmet / destek / danışmanlık aldığımız tedarikçilerimiz ile paylaşılabilecektir. 

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, kullandığımız bilgisayar sistemlerimiz ve veri tabanlarının sunucularının yurt dışında bulunması sebebiyle yurt dışına aktarılacaktır. Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz ayrıca elektronik ileti gönderim hizmeti veya bulut bilişim hizmeti aldıklarımız dahil olmak üzere hizmet / destek / danışmanlık aldığımız tedarikçilerimizin bilgisayar sistemlerinin ve veri tabanlarının sunucularının yurt dışında bulunması halinde de yurt dışına aktarılabilecektir. 

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen kapsamda yurt dışına KVKK madde 9/1 uyarınca açık rızanıza dayanarak aktarılacaktır. 

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz? 

Kişisel Verileriniz, internet sitemiz üzerinden ilgili iletişim formlarının elektronik ortamda doldurulması yoluyla ya da İÇASİFED çatısı altındaki dernekler aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. 

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir? 

KVKK madde 11 uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız: 

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme, 

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

• Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme, 

• Kişisel verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme, 

• Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme. 

İÇASİFED olarak yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla, sahip olduğunuz bu hakları istediğiniz her zaman ve en uygun şekilde kullanabileceğinizi taahhüt ederiz. Bunun için aşağıda bulunan iletişim bilgileri aracılığıyla bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir: 

İÇASİFED İletişim Bilgileri 

Adres: Uzayçağı Cad. No:76/A Ostim, Yenimahalle, Ankara 

Telefon: +90 312 385 87 95 E-Mail: icasifed@icasifed.org.tr

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN RIZA BEYANI 

İç Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (“İÇASİFED”) olarak tarafınıza sunulmuş olan Aydınlatma Metni kapsamında kişisel ve kurumsal verilerinizin işlenecektir. 

Bu konudaki rızanızı dilediğiniz zaman kaldırabilirsiniz. Bu durumda geri alma işlemi ileriye etkili olarak sonuçlarını doğuracak ve rızanıza dayanarak yapılan işleme faaliyetleri en kısa sürede durdurulacaktır. Konuya ilişkin taleplerinizi veri sahibi olarak yazılı bir şekilde icasifed@icasifed.org.tr adresine iletmeniz halinde 30 gün içerisinde aksiyon alınarak bilgileriniz kayıtlardan silinecek ve işlenmesi durdurulacaktır.

İÇASİFED

İç Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu Uzay Çağı Cad. No : 76/A Ostim Yenimahalle Ankara