İç Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu

Türkiye'de üretilen malı kullanınız!

İçasifed’in Yaşanan Sorunlara İlişkin Çözüm Önerileri

İç Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (İÇASİFED) Yönetim Kurulu, 15 üye dernek ve binlerce üyenin onayı, desteğini alarak tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de tehdit eden koronavirüs salgını ve bu salgının Türkiye üzerindeki etkilerinin azaltılması amacıyla ilk kez bir video konferans gerçekleştirerek sorunları masaya yatırdı.

Serbest kürsü şeklinde geçen ve Genel Başkanı Mehmet Akyürek’in moderatörlüğündeki buluşmada aşağıdaki hususların başta yetkililer olmak üzere kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir:

 

1-Kamu borçları, para basarak ya da küçük kupürlü tahvil basarak alacaklısına ödenmeli. Bu tahviller ciro edilebilmeli, bankalarca paraya çevrilmeli, finans kuruluşlarınca teminat olarak kullanılabilmeli.

2-İşletmeler kamudan alacaklarını borcu ile mahsup edebilmeli, idarelerden onay almaksızın kendi alacaklılarına temlik edebilmeli.

3-Kamu ve büyük işletmeler önce küçüğü düşünme gerçeği ile borçlarını alt yüklenici ve çözüm ortaklarına ödemeli.

4-Kamu alacaklarındaki ötelemeler ve destekler ayrım yapılmaksızın tüm sektörleri kapsamalı.

5- Kısa çalışma ödeneği ile emek yoğun faaliyet gösteren işletmelere destek ve öncelik tanınmalı,

6- Kısa Çalışma Ödeneği dahil şirketlere yapılacak ödeme, yardım, kredi kullandırma durumlarında vergi/SGK borcu, v.b. kamu borcu olmaması koşulu kaldırılmalı.

7- İş insanları da işçi çıkarmamak kaydı ile destekleri işçi ödemelerinde kullanmalı.

8- Hukuken değil ama fiilen OHAL durumundayız… Mevcut durum gözden geçirilmeli ve ona göre karar alınmalı.

9- Sadece kamu bankaları veya birkaç özel banka değil, tüm bankalar ödemeleri öteleme ve destekleme kararlarına katılmalı. KOBİ Fonu yaratmalı, işletme ayırt etmeden düşük faizli ve uzun vadeli kredi kullandırmalı.

10-Özel okullar önümüzdeki eğitim öğretim dönemi için ücret belirlerken içinde bulunduğumuz durumu göz önüne alarak fiyatlandırma ve ödeme şekli belirlemeli.

 

İÇASİFED YÖNETİM KURULU

 

Mehmet AKYÜREK, İÇASİFED Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet KURT, İÇASİFED Başkan Vekili

Ali Tekin ÇELİK, İÇASİFED Başkan Yardımcısı ve AKYURT SİAD Başkanı

Aysu YAVUZ, , İÇASİFED Başkan Yardımcısı ve ANGİKAD Başkanı

Çetin TEKİN, İÇASİFED Genel Sekreteri ve HASANOĞLAN SİAD Başkanı

Kemal BEREKET, İÇASİFED ve AKSİAD Yönetim Kurulu Üyesi

Serhan YILDIZ, İÇASİFED Yönetim Kurulu Üyesi ve ANGİAD Başkanı

Onur ÖZCAN, İÇASİFED Yönetim Kurulu Üyesi (TÜSİAD)

Nuray BAŞAR, İÇASİFED Yönetim Kurulu Üyesi ve TABİD Başkanı

Meral GÜLER, İÇASİFED Yönetim Kurulu Üyesi (TÜKD Ankara Şubesi)

Göknur ATALAY, İÇASİFED Yönetim Kurulu Üyesi ve KAİSDER Başkanı

Yıldıray YOLDAR, İÇASİFED Yönetim Kurulu Üyesi ve YATSİAD Başkanı

Ayfer ULUSOY, İÇASİFED Yönetim Kurulu Üyesi (BAGİAD)

Ahmet Münir YAŞAR, Yönetim Kurulu Üyesi ve BESİYAD Başkanı

 

YENİ ÜYE DERNEKLER

GAYA Ekonomik ve Sosyal Araştırma Enstitüsü, Yurdum HASGÜL

AAC Arabuluculuk Merkezi, Ali İhsan ÜNVER

KİKAD Başkanı, İclal Güliz ARIKOĞLU

İÇASİFED

İç Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu Uzay Çağı Cad. No : 50/A Ostim Yenimahalle Ankara